Một số tiêu chuẩn trong các công trình dự án dầu khí, tàu cảng, xi măng, hóa chất, công ty - xí nghiệp và công trình xây dựng công nghiệp (Phần 2)

24-09-2015

Tìm hiểu về tiêu chuẩn Zone 1, Zone2, Zone 21, Zone 22,... Các tiêu chuẩn (Phần 2) - Vùng sử dụng ( Zone classification ) Trong kỹ thuật chống cháy nổ môi trường được phân biệt thành hai dạng: môi trường khí ( ký hiệu G) và môi trường bụi ( ký hiệu là D). Mặt khác, dựa vào mật độ và thời gian tồn tại của hai yếu tố này ( khí và bụi ) để chia môi trường cháy nổ thành các Zone.

Tìm hiểu về tiêu chuẩn Zone 1, Zone2, Zone 21, Zone 22,...

Các tiêu chuẩn (Phần 2) - Vùng sử dụng ( Zone classification )

Trong kỹ thuật chống cháy nổ môi trường được phân biệt thành hai dạng: môi trường khí ( ký hiệu G) và môi trường bụi ( ký hiệu là D). Mặt khác, dựa vào mật độ và thời gian tồn tại của hai yếu tố này ( khí và bụi ) để chia môi trường cháy nổ thành các Zone.

Dưới đây là bảng ký hiệu và đặc điểm của các Zone:

Giá trị chữ số trong Zone (Category) càng nhỏ thì môi trường có nguy cơ cháy nổ càng cao. Và tất nhiên thiết bị sử dụng được ở Zone (Category) “nhỏ” thì đảm bảo xài tốt ở Zone (Category)  “lớn hơn”.

 

Vậy nếu môi trường chứa cả khí ( có yếu tố G) đồng thời cũng chứa cả bụi ( có yếu tố D) thì sao? Khi đó ta dựa vào yếu tố nào tiềm tàng khả năng gây cháy nổ cao hơn để xác định môi trường là G hay D.

Tựu chung lại thì sự phân chia này để xác định xem yếu tố gây cháy là gì, từ đó xác định loại thiết bị (Equipment group) và kiểu bảo vệ (Types of protection).