Một số tiêu chuẩn trong các công trình dự án dầu khí, tàu cảng, xi măng, hóa chất, công ty - xí nghiệp và công trình xây dựng công nghiệp (Phần 1)

24-09-2015

Các tiêu chuẩn (Phần 1 )- Ý nghĩa của ký hiệu IP Viết tắt của từ Ingress Protection Rating ( đôi khi cũng được hiểu là International Protection Rating), thông số này cho ta thấy khả năng chống thâm nhập của vật thể rắn hay chất lỏng vào bên trong thiết bị.

Tiêu chuẩn IP (Phần 1)

Các tiêu chuẩn (Phần 1 )- Ý nghĩa của ký hiệu IP

Viết tắt của từ Ingress Protection Rating ( đôi khi cũng được hiểu là International Protection Rating), thông số này cho ta thấy khả năng chống thâm nhập của vật thể rắn hay chất lỏng vào bên trong thiết bị. Ký hiệu  là IP X1X2, đôi khi ta cũng thấy IP  A0 X1X2 BXvà  X2 là những số thập phân. A0  B0 là những chữ cái latin 

Chữ số thứ nhất (Xcho ta biết khả năng chịu đựng của thiết bị đối với những tương tác vật lý ( bằng các bộ phận của cơ  thể hoặc bằng một dụng cụ nào đó), đồng thời cho ta biết thiết bị có khả năng ngăn chặn những vật thế rắn có kích thước nhỏ xâm nhập vào bên trong thiết bị. Do đó chữ số này đại diện khả năng chịu đựng của thiết bị với

các vật thể rắn ( va đập và thâm nhập).

 


Chữ số thứ hai (X2) thể hiện khả năng chống thấm nước của thiết bị


Đôi khi ta sẽ thấy có thêm những chữ cái latin

Ví dụ: